BO­EN­DE

RES Travel Magazine - - Ecuador -

Swis­so­tel Qui­to Swis­so­tel Qui­to lig­ger i stads­de­len La Flo­res­ta och är av­skär­mat från ljud som kan stö­ra natt­söm­nen. Dub­bel­rum från cir­ka 2 500 kro­nor nat­ten, in­klu­si­ve fru­kost. 1820 Tor­re Bo­re­al, Avenue 12 De Octub­re, Qui­to swis­so­tel.com/ho­tels/qui­to La Ca­sa de Ma­ri­ta Bou­ti­que Ho­tel Ho­tel­let lig­ger i Pu­er­to Vil­la­mil på ön Isa­be­la i Ga­la­pa­gos. Det­ta my­si­ga bou­ti­que­ho­tell lig­ger om­gär­dat av en vit sand­strand och ham­moc­kar för la­ta strand­da­gar. Känd för sin trev­li­ga per­so­nal. Dub­bel­rum med fru­kost från cir­ka 1 100 kro­nor. Aveni­da Co­nocar­pus, Pu­er­to Vil­la­mil, Isa­be­la, Ga­la­pa­gos ga­la­pa­go­si­sa­be­la.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.