SE & GÖ­RA

RES Travel Magazine - - Ecuador -

Snork­ling­en och dyk­ning­en är va­ri­e­rad, vat­ten­tem­pe­ra­tu­ren lig­ger mel­lan 14 och 25 gra­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.