Lunch­hak fick Miche­lin­stjär­na av miss­tag

RES Travel Magazine - - TRANSIT -

VERONIQUE JACQUET TRODDE knappt si­na öron när lo­kal­ra­di­on ring­de. In­te kun­de väl hen­nes lil­la lunch­krog, med en­dast la­sag­ne och en bo­euf bour­guig­non för dry­ga hund­ra­lap­pen på me­nyn, ha till­de­lats en stjär­na i själ­vas­te Guide Miche­lin? Jo då, så var det. Åt­minsto­ne för en stund.

Ryk­tet om stjär­nan spred sig snabbt och plöts­ligt fick man, på den an­nars så lug­na re­stau­rang­en, när­mast sli­ta häc­ken av sig för att hin­na med al­la be­ställ­ning­ar. Först ef­ter en vec­ka upp­da­ga­des det att ett miss­tag ha­de be­gåtts – att den an­sed­da kroggui­den ha­de för­väx­lat hen­nes Le Bouche à Oreil­le i sta­den Bour­ges i mit­ters­ta Frank­ri­ke med en an­nan krog med sam­ma namn, 15 mil där­i­från.

En öd­mjuk Jacquet tog det he­la med ett skratt och visst ha­de hon all an­led­ning att va­ra nöjd. För­u­tom en vec­kas blomst­ran­de af­fä­rer blev hon och hen­nes per­so­nal bjud­na på lyx­mid­dag på re­stau­rang­en de blan­dats ihop med.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.