3 x GLAMPING

RES Travel Magazine - - GUIDE: BARCELONA -

Bel­la Baia Amal­fi­kus­ten, Ita­li­en

Bel­la Baia glamping lig­ger på en klipp­vägg med gångav­stånd till ha­vet. Var­je tält är cir­ka 20 kvadrat­me­ter stort, gjort av vat­ten­tät can­vas och pla­ce­rat på en egen ci­tron­ter­rass på cir­ka 100 kvadrat­me­ter. Täl­ten är ut­rus­ta­de med en tjock upp­blås­bar madrass, lam­pa och elut­tag. Till var­je tält hör en häng­mat­ta, ute­möb­ler, sol­sto­lar, vask och två ute­du­schar. Utekök, kyl, frys­fack och bad­rum de­las med tre and­ra tält. Wi­fi finns men fun­ge­rar så­där om man in­te be­fin­ner sig långt upp på klipp­väg­gen nä­ra vägen. Par­ke­ring finns. Tält för två per­so­ner från cir­ka 500 kro­nor per natt. Via Di­e­go Tai­a­ni 26, Mai­o­ri SA, Ita­li­en amal­fi­coast­glam­ping.com

Cam­ping Re­sort Zug­spit­ze Gar­misch-Par­ten­kir­chen, Tyskland

Den­na glamping har en fan­tas­tisk ut­sikt över alp­top­pen Zug­spit­ze i Gar­misch­Par­ten­kir­chen i Bay­ern. Här finns fy­ra glamping­stu­gor i form av sto­ra trä­tun­nor. Trött­nar man på ut­sik­ten har man fri till­gång till ett su­per­fräscht spa ba­ra ett sten­kast bort med oli­ka ty­per av ba­stu­bad och en skön re­lax­av­del­ning med pa­no­ra­ma­vy. Vand­ring­en i ber­gen runt om­kring är fan­tas­tisk. Stu­gan är ut­rus­tad med dub­bel­säng och sitt­grupp bå­de in­ne och ute. Det finns lam­por, elut­tag och vär­me i stu­gan. Pre­cis in­till spaav­del­ning­en finns en fräsch an­lägg­ning med möj­lig­het att la­ga mat och dis­ka, samt – för den som in­te or­kar – en mind­re re­stau­rang. Stu­ga för två per­so­ner från cir­ka 650 kro­nor per natt. Grie­se­ner Stras­se 9, Gra­nau, Tyskland per­fect-cam­ping.de

Aliya Re­sort & Spa Si­gi­riya, Sri Lan­ka

På den­na re­sort finns 18 lyx­tält med ex­tra allt. Täl­ten är smak­fullt in­red­da och pre­cis ut­an­för lig­ger Min­ne­riya na­to­nal­park, var­i­från du hör lju­det av ele­fan­ter, apor och fåg­lar i sin na­tur­li­ga mil­jö. Täl­tet har luft­kon­di­tio­ne­ring, bad­kar, dusch, tv, kyl­skåp, sol­sto­lar och en stor ve­ran­da. Här finns inga mat­lag­nings­möj­lig­he­ter men man har till­gång till en re­stau­rang pre­cis in­till. Här finns även en stor pool och till­gång till ett ut­om­hus­spa där man med för­del tar en mas­sage in­nan mid­da­gen. Lyx­tält för två per­so­ner från cir­ka 1 200 kro­nor per natt. Fru­kost in­går. Au­dang­a­wa, Si­gi­riya, Sri Lan­ka the­me-re­sorts.com/aliy­a­re­sort

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.