Dröm­bu­ti­ken för foodi­es DIL­LE & KA­MIL­LE

RES Travel Magazine - - AMSTERDAM -

Dil­le & Ka­mil­le är ett mås­te för den mat­in­tres­se­ra­de. Bu­ti­ken är väl­sor­te­rad med allt­i­från lin­ne och ser­vis till köks­red­skap, kok­böc­ker, te och kryd­dor. Dil­le & Ka­mil­les sig­num­s­til är in­spi­re­rad av det klas­siskt frans­ka och det ru­sti­ka hol­länds­ka kö­ket. Hus­morspa­ra­di­set lig­ger på Ni­euwen­dijk och om­ges ko­miskt nog av dim­mi­ga tu­rist­stin­na cof­fe­es­hops. Ett mås­te för mat­nör­dar. Ni­euwen­dijk 16-18 dil­le-ka­mil­le.nl

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.