En de­ka­dent oas THE DUCHESS

RES Travel Magazine - - AMSTERDAM -

Be­hö­ver du en dos av flärd och lyx i ditt liv? The Duchess är bo­te­med­let. Här kan du äta en kung­lig fru­kost, lunch och mid­dag. El­ler var­för in­te be­stäl­la af­ter­noon tea, mak­rons och sip­pa bub­bel från det bre­da ut­bu­det av cham­pagne. Kö­ket är in­spi­re­rat av den syd­frans­ka och ita­li­ens­ka ma­ten med lyx­i­ga­re me­del­havs­rät­ter som bläck­fisk och hum­mer. The Duchess är hus­re­stau­rang­en i fa­shio­nab­la Ho­tel W. Spu­istraat 172 the-duchess.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.