ÅSA JO­HANS­SON

RES Travel Magazine - - MEDARBETARE OCH LEDARE -

Åsa Jo­hans­son kom till Ita­li­en 2001 för att hon äls­ka­de ita­li­ensk film från 1950- och 1960-ta­let och vil­le lä­ra sig ita­li­ens­ka. Det var kär­lek vid förs­ta ögon­kas­tet. Ef­ter en ex­a­men i stats­ve­ten­skap och jour­na­li­stik på Flo­rens uni­ver­si­tet ar­be­tar hon i dag som skri­bent för svens­ka tid­skrif­ter. Hon har be­sökt 19 av 20 ita­li­ens­ka re­gi­o­ner och är på re­san­de fot en stör­re del av året. Det bäs­ta med Ita­li­en? Utö­ver ma­ten, vi­net och allt det vack­ra är det fan­tas­tiskt skönt att få dub­bel­par­ke­ra ut­an att få då­ligt sam­ve­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.