Oscar Wil­de får ny pub i New York

RES Travel Magazine - - TRANSIT -

BERLIN, TURIN OCH SAN DIEGO. Er­nest He­ming­way kan han för­stås in­te slå på fing­rar­na, men Oscar Wil­de har nu även han en an­sen­lig ska­ra pu­bar och ba­rer upp­kal­la­de ef­ter sig. Den se­nas­te i ra­den slog ny­li­gen upp dör­rar­na nä­ra Em­pi­re Sta­te Buil­ding på Man­hat­tan. Oscar Wil­de Pub loc­kar med en in­red­ning i bäs­ta vik­to­ri­ansk stil och en 36 me­ter lång bar­disk – längst i New York. 45 West 27th Stre­et, New York oscar­wil­denyc.com

Oscar Wil­de är en po­pu­lär fi­gur i bar­sväng­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.