NAPOLEONS FÅNGÖ SNART FLYGFÄRDIG

RES Travel Magazine - - TRANSIT -

285 MIL­JO­NER PUND rätt ner i At­lan­ten? Nej då, nu tycks det hän­da sa­ker på ”värl­dens mest onö­di­ga flyg­plats”. Flyg­plat­sen på At­lan­tön Sankt He­le­na stod fär­dig för­ra året, men har hit­tills in­te kom­mit till nå­gon an­vänd­ning på grund av en syn­ner­lig svår­be­mäst­rad vä­der­lek. I som­ras ge­nom­för­des lyc­ka­de tes­ter med ett pas­sa­ge­rar­plan och nu har en lin­je från Jo­han­nes­burg till Sankt He­le­na, med mel­lan­land­ning i na­mi­bis­ka Wind­ho­ek, läm­nat skiss­bor­det. När den förs­ta flighten blir verk­lig­het är än­nu in­te be­stämt, men flyg­ti­den be­räk­nas att bli sex tim­mar. I dag är det båt som gäl­ler för den som vill ta sig till Sankt He­le­na och rut­ten tar in­te mind­re än fem da­gar – ba­ra mar­gi­nellt for­ta­re än på Napoleons tid…

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.