BRÅKIGA PAS­SA­GE­RA­RE BÖTFÄLLS

RES Travel Magazine - - TRANSIT -

FLYGBOLAGET AIR INDIA in­för bö­ter för ore­ger­li­ga pas­sa­ge­ra­re som för­se­nar fly­gen. En tim­mes för­se­ning bötfälls med när­ma­re 70 000 kro­nor, två tim­mar med cir­ka 135 000 kro­nor och den som up­pe­hål­ler pla­net läng­re än så får punga upp när­ma­re en kvarts mil­jon. De nya reg­ler­na in­förs ef­ter fle­ra in­ci­den­ter – den mest upp­märk­sam­ma­de då en par­la­ments­le­da­mot gick till at­tack mot ka­bin­per­so­na­len med ett par san­da­ler som va­pen se­dan han ne­kats upp­gra­de­ring.

Snygg, smart och svensk. Byx­an Åäö är en su­per­bral­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.