Stick ut med djung­el­väs­ka

RES Travel Magazine - - TRANSIT -

SLIPP FÖRVIRRINGEN I ba­ga­ge­ban­dets djungel av svar­ta väs­kor. Med den här se­mester­räd­da­ren från klas­sis­ka ryggsäcks­mär­ket East­pak lär du hit­ta vad du sö­ker ögo­na böj. Men ett li­tet var­ning­ens fing­er mås­te vi hö­ja – kon­trol­le­ra än­då adress­lap­pen – det kan fin­nas fler än du som har sam­ma smar­ta plan. Vi har gått på den ni­ten näm­li­gen. Fak­ta: Höjd: 51 cm, bredd: 32,5 cm, djup: 24 cm, vo­lym: 42 li­ter, vikt: 2,5 ki­lo, ga­ran­ti: 30 år. East­pak, Tran­verz S Orange Bri­ze, cir­ka 1 350 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.