HOODOO BROWN BBQ

RES Travel Magazine - - TRANSIT -

FÖR CODY SPERRY som grun­dat re­stau­rang­en lig­ger Tex­as när­mast hjär­tat, men pre­cis som den le­gen­da­ris­ke HooDoo Brown, ”The Bad­dest Cow­boy of Them All”, så är det li­te out­law som gäl­ler – vil­ket i det här fal­let in­ne­bär att man blan­dar sti­lar hejvilt. Menyn in­ne­hål­ler för­u­tom ma­gisk Tex­as BBQ en upp­sjö oli­ka skö­na rät­ter för att in­te ta­la om al­la de­ras spe­ci­a­la­re. Sist vi snac­ka­de med Cody ha­de han pre­cis rökt en 50 ki­los al­li­ga­tor för att gö­ra ga­tor tacos. Need­less to say, det här är en av vå­ra ab­so­lu­ta fa­vo­ri­ter och får för allt smör i Små­land in­te mis­sas näs­ta gång du är i NYC. Vill du in­te hy­ra bil så går tå­gen till Ridge!eld en gång i tim­men.

HÄR ÄTER DU: Så myc­ket du or­kar! 967 Et­han Al­len Hwy Ridge­fi­eld, Con­necticut hoodoobrownbbq.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.