CITY MARKET

RES Travel Magazine - - TRANSIT -

ÄN­NU EN LÅNGKÖRARE, på City Market har det rökts kött sen 1958. De­ras klas­sis­ka pit-room lig­ger som ett eget rum i re­stau­rang­en (tänk in­gla­sad bal­kong), det är ock­så där du kö­per ditt kött, ba­ra kött – vill du ha dric­ka får du be­ge dig till den and­ra kas­san ute i re­stau­rang­en. Så har det all­tid fun­ge­rat här så var­för änd­ra på det helt plöts­ligt?

HÄR ÄTER DU: Pork ribs och korv. City Market 633 E Da­vis St Lu­ling, Tex­as

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.