BO­EN­DE

RES Travel Magazine - - GREKLAND -

I byn Pa­ra­ne­sti finns en­dast två ho­tell. Om man vill ha stads­käns­la kan man emel­ler­tid bo i sta­den Dra­ma, som lig­ger cir­ka tre mil bort.

Ho­tel Nes­sos

Ett fyr­stjär­nigt ho­tell som lig­ger på en höjd och har un­der­bar ut­sikt över byn Pa­ra­ne­sti och dess om­giv­ning. Bakom ho­tel­let tor­nar Ro­do­pi­ber­gen upp sig. Char­migt, be­kvämt och mur­rigt. Ta gär­na en drink i ba­ren ef­ter da­gens bergs­ä­ven­tyr. Pa­ra­ne­sti, Dra­ma. ho­tel­nes­sos.gr

Phi­lox­e­nia Ho­tel

Tre­stjär­nigt ho­tell med ut­sikt över byn och de om­gi­van­de ber­gen. Pla­ne­ra gär­na in li­te skön le­dig tid på sol­ter­ras­sen. Pa­ra­ne­sti, Dra­ma. phi­lox­e­ni­adra­ma.gr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.