BO­EN­DE

RES Travel Magazine - - NEDERLÄNDERNA -

Ho­tel New York

At­lant­lin­jen Hol­land Ame­ri­ka Li­nes gam­la hu­vud­kon­tor bygg­des om till ho­tell i bör­jan av 1990ta­let, men käns­lan från 1920-ta­let le­ver kvar och bi­drar till att ska­pa Rotterdam all­ra char­mi­gas­te bo­en­de. Er­bju­der rum i en rad oli­ka pris­klas­ser – från enkla­re rum ut­an ut­sikt till stor­slag­na svi­ter – i am­bi­tio­nen att at­tra­he­ra en bred mix av män­ni­skor. Dub­bel­rum från cir­ka 1 000 kro­nor nat­ten. Ko­ningin­nen hoofd 1 ho­tel­newyork.com

Main­port

Mo­dernt, fem­stjär­nigt ho­tell med per­fekt lä­ge vid flo­den Maas nor­ra strand. Jacuz­zi på fles­ta rum­men, ett ge­ne­röst till­ta­get spa där­till och så fan­tas­tisk ut­sikt från de fles­ta rum. Plus för fru­kosten! Dub­bel­rum från cir­ka 1 100 kro­nor nat­ten. Leu­ve­ha­ven 77 main­port­ho­tel.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.