BO­EN­DE

RES Travel Magazine - - INDONESIEN -

Ho­tel Om­bak Sun­set

På den väst­ra si­dan av Gi­li Tra­wang­an, på la­gom av­stånd från re­stau­rang­er­na, ba­rer­na och kafé­er­na på hu­vud­ga­tan, lig­ger Ho­tel Om­bak Sun­set. Ett char­migt ho­tell i tra­di­tio­nell ar­ki­tek­tur där de små lå­ga mör­ka trä­hu­sen göm­mer sig bland prun­kan­de träd­går­dar. Från stran­den blic­kar du över Ba­lis högs­ta topp, Mount Agung och i vatt­net står den in­stagram­vän­li­ga gung­an som loc­kar hit folk från he­la ön för en sving i sol­ned­gång­en. Dub­bel­rum med bal­kong från cir­ka 1 700 kro­nor per natt. Gi­li Tra­wang­an, West Nu­sa Teng­ga­ra om­baksun­set.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.