SE & GÖ­RA

RES Travel Magazine - - INDONESIEN -

Ut­an­för Gi­li­ö­ar­na finns det fan­tas­tis­ka snor­kel­och dyk­plat­ser där du sim­mar bland färg­star­ka fis­kar och ko­ral­ler och där chan­sen att få se havs­sköld­pad­dor är stor. Båt­tu­rer av­går från al­la tre öar. Längs med hu­vud­ga­tor­na finns fle­ra ak­tö­rer att väl­ja bland, ex­em­pel­vis Blue Ma­rin Di­ve Re­sort som har sin flagg­skepps­bu­tik på Tra­wang­an. blu­e­marlin­di­ve.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.