BO­EN­DE

RES Travel Magazine - - KOREA -

She­ra­ton D Cu­be Seoul

I D­Cu­be­om­rå­det finns ett stort kul­tur­cen­ter med teat­rar och bi­o­gra­fer, lik­som ett stort va­ru­hus. Trots sitt lä­ge li­te ut­an­för stads­kär­nan är kom­mu­ni­ka­tio­ner­na myc­ket go­da via tun­nel­ba­nesta­tio­nen Sini­dorm, en av de störs­ta i Seoul där fy­ra nyc­kel­lin­jer möts. Fem­stjär­ni­ga She­ra­ton är ett mo­dernt, tyst och lyx­igt ho­tell med fan­tas­tisk ut­sikt från rym­li­ga rum som star­tar på 29:e vå­ning­en och fort­sät­ter upp till vå­ning 40. she­ra­ton­se­ouldcu­be­ci­ty.co.kr

Ye­ha­do­ye Guest­house

Pen­sio­na­tet med tolv rum lig­ger centralt i char­mi­ga om­rå­det In­sa­dong, ett om­rå­de känt för si­na små grän­der med mat, hant­verk och sou­ve­ni­rer. ye­ha­do­ye.com

Sa­voy Ho­tel

Sa­voy Ho­tel lig­ger i My­e­ong­dong, ett av Se­ouls liv­li­ga shop­ping­di­strikt nä­ra fle­ra mark­na­der och tun­nel­ba­nan. Li­te ned­gång­et, men fräscht och bra pri­ser. Bå­de fa­mil­je­rum och en­kel­rum med gott om plats. sa­voyho­tel.co.kr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.