Mums­fi­li­bab­ba! HO­LY­BEL­LY

RES Travel Magazine - - PARIS -

Fru­kost­vän­nen Ho­ly­bel­ly har näs­tan bli­vit nå­got av en in­sti­tu­tion i Paris 10:e ar­ron­dis­se­ment. Hos det po­pu­lä­ra Mel­bour­ne­in­spi­re­ra­de kafé­et ring­lar sig kön all­tid lång ut på ga­tan men den nya lo­ka­len som ba­ra lig­ger nå­gon mi­nuts gångav­stånd från ori­gi­na­let kom­mer kanske lät­ta på tryc­ket. Lik­som hos fö­re­gång­a­ren ser­ve­ras ägg­rö­ra, bacon, hash­brown, pann­ka­kor och cham­pin­jo­ner vid brunch. 5 rue Lu­ci­en Sam­paix ho­ly­bel­lyca­fe.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.