Kikär­tor för he­la slan­ten SOUMSOUM

RES Travel Magazine - - PARIS -

Mitt bland al­la Ma­ra­is fala­fel­stäl­len har en hum­mus­bar lagt an­ka­re. Här hit­tar du bland an­nat röd­bets-, söt­po­ta­tis- och cham­pin­jon­hum­mus gjord på k i kär tor­so m di­rek­tim­por­te­rats från Is­ra­el. För­u­tom stjär­nan på menyn, den po­pu­lä­ra så­sen från mel­la­nöstern, ser­ve­ras sa­bih, en be­römd rätt som be­står av pi­ta­bröd fyll­da med kris­pi­ga grön­sa­ker. 15 rue des Ecouf­fes fa­ce­book.com/hou­mous­bar­pa­ris

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.