Food truck för fin­sma­ka­re GU­ER­RIL­LA TACOS

RES Travel Magazine - - LOS ANGELES -

Al­la LA-bor vet att stans bäs­ta tacos, med någ­ra få un­dan­tag, kom­mer från food trucks. Men Gu­er­ril­la Tacos är in­te vil­ken tacotruck som helst, med en pre­stige­full plats på LA Ti­mes matre­cen­sent Jo­nat­han Golds år­li­ga topp­lis­ta över stans bäs­ta re­stau­rang­er. Stäl­let gör sig väl för­tjänt av be­röm­mel­sen med si­na väl­fyll­da och ny­ska­pan­de ver­sio­ner av den mex­i­kans­ka snabb­ma­ten. Mis­sa in­te söt­po­ta­ti­stacon – den är ve­go­per­fek­tion! Se webb­si­dan för tid och plats gu­er­ril­la­tacos.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.