Bar­mat att skri­va hem om EVER­SON ROYCE BAR

RES Travel Magazine - - LOS ANGELES -

Ever­son Royce Bar, el­ler E.R.B., öpp­na­de ti­di­ga­re i år och har re­dan bli­vit he­la LA:s kvar­terskrog. Ba­ren lig­ger un­dan­gömd i Down­towns Arts District och bakom den enk­la en­trén döl­jer sig en ge­myt­lig krog med en stor ute­ser­ve­ring. För­u­tom trev­lig stäm­ning bju­der E.R.B. på rik­tigt bra bar­mat – de­ras bao buns med sid­fläsk är de­fi­ni­tivt nå­got att skri­va hem om, som man sä­ger här bor­ta, me­dan de­ras bur­ga­re de­lar gäs­ter­na i två lä­ger: äls­ka el­ler ha­ta. Döm själv! 1936 E 7th Stre­et, Los Angeles er­b­la.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.