Af­ter­noon tea-lyx SKETCH

RES Travel Magazine - - LONDON -

Sketch är en vac­ker, väl­känd re­stau­rang och bar i cen­tra­la Lon­don som ar­be­tar myc­ket med konst­nä­rer och som har su­per­ro­lig men än­då ele­gant in­red­ning. Här är det af­ter­noon tea som man ska sat­sa på – det ser­ve­ras näm­li­gen i Sketchs helt fan­tas­tis­ka, bub­bel­gums­ro­sa Gal­le­ry-rum. Ut­sök­ta mi­ni­a­tyr­mac­kor, go­da ka­kor och te – el­ler cham­pagne för den som vill lyxa till det – gör dess af­ter­noon tea till en upp­le­vel­se. Tes­ta med för­del den ro­sa cham­pagnen och det ki­ne­sis­ka White Pe­o­ny-te­et. Rum­met har dess­utom iö­gon­fal­lan­de konst från hu­mo­ris­ten David Shrig­ley. Ett per­fekt stäl­le att fi­ra nå­got på. Af­ter­noon tea kos­tar cir­ka 620 kro­nor, cir­ka 770 kro­nor med cham­pagne. 9 Con­duit Stre­et, May­fair sketch.lon­don

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.