Tren­di­ga glas­ö­gon i hippt om­rå­de HOOK LDN

RES Travel Magazine - - LONDON -

Hook Ldn lig­ger på Redchurch Stre­et i Sho­re­dit­ch, en ga­ta som är full av hip­pa, dy­ra bu­ti­ker. Och bu­ti­ken pas­sar per­fekt in i om­rå­det – i den fi­na lo­ka­len hit­tar man rik­tigt snyg­ga sol­glas­ö­gon och van­li­ga glas­ö­gon. Pri­ser­na är hu­ma­na för de­sig­ner­glas­ö­gon – från cir­ka 900 kro­nor för glas­ö­gon och 1 000 kro­nor för sol­glas­ö­gon – och det finns många fi­na bå­gar att väl­ja emel­lan. De­fi­ni­tivt nå­got för den väl­kläd­de som väl­jer bå­de ac­ces­so­a­rer och glas­ö­gon med ef­ter­tan­ke. 67 Redchurch Stre­et, Sho­re­dit­ch hoo­kldn.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.