Nya H&M-mär­ket in­tar Lon­don ARKET

RES Travel Magazine - - LONDON -

H&M ger sig in­te – den svens­ka klädjät­ten för­ny­ar sig stän­digt och se­nas­te pro­jek­tet är kläd­mär­ket Arket, vars förs­ta bu­tik lig­ger på Re­gent Stre­et i Lon­don. Pre­cis som med & Ot­her Sto­ri­es är Lon­don test­stad för det nya mär­ket och jag tviv­lar in­te på att bå­de Lon­don­bor och tu­ris­ter kom­mer att va­ra fli­ti­ga Ar­ket­be­sö­ka­re. Bu­ti­ken säl­jer dam- och herr­klä­der samt in­red­nings­pry­lar, bå­de från Arket och ut­val­da pro­duk­ter från and­ra mär­ken, och har dess­utom ett eget kafé. Öpp­nar i höst. 224 Re­gent Stre­et, So­ho arket.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.