Fy­ra ba­rer i en DEAR IRVING

RES Travel Magazine - - NEW YORK -

Kä­ra Irving, vem är du egent­li­gen? En fram­tids­sträv an­de­mo­der­nist el­ler en livs­be­ja­kan­de, art-de­co pa­stisch? En bour­bon­läpp­jan­de, vik­to­ri­ansk gent­le­man el­ler kanske rent av Ma­rie An­to­i­net­tes för­tap­pa­de själ? Du loc­kar med väl­kom­po­ne­ra­de cock­tails, så myc­ket vet vi. Ditt hem är dock en tids­re­sa ge­nom fy­ra vitt skil­da epo­ker. Du väl­kom­nar oss in i en Don Dra­per-dröm med stänk av stil­tro­gen tre-mar­ti­ni-lunch, läng­re in i di­na ge­ne­rö­sa lo­ka­ler dof­tar det av Gats­bys ty­gel­lö­sa jazz­ål­ders­glam, där upp­ma­nar du oss att kutt­ra i halv­pri­va­ta vrår, bakom glim­ran­de pärld­ra­pe­ri­er. Din ge­ne­rö­sa bar är ett vy­kort från Abra­ham Lin­colns ti­de­varv, ett sa­loon-in­rett för­mak med sam­met och mörk bo­a­se­ring, och som om det in­te vo­re nog har du sla­git knut på dig själv och även in­stal­le­rat ett halvt Ver­sa­il­les med kri­stall­kro­nor, speg­lar och sir­lig­he­ter. Vid när­ma­re ef­ter­tan­ke strun­tar vi i vem du vill va­ra, vi äls­kar dig som du är. 55 Irving Pla­ce de­a­rir­ving.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.