Rat Pack re­vy SINATRA SATURDAYS WITH STEVEN MAGLIO

RES Travel Magazine - - NEW YORK -

Kom igen, det är okej att va­ra li­te vux­en ibland, istäl­let för att sve­pa burköl på en hip­ster­bar i Bus­hwick kan det väl va­ra skoj att läpp­ja en fot­badsstor mar­ti­ni och upp­le­va li­te old school-un­der­håll­ning à la Frank Sinatra? Steven Maglio och hans el­va­man­na­band spe­lar klock­re­na jazz­stan­dards var­je lör­dag på an­ri­ka, mur­ri­ga Car­ne­gie Club. Im­po­ne­ran­de nog har de gjort det­sam­ma se­dan 2004, ut­an att ens re­vi­de­ra in­ne­hål­let - var­för änd­ra på ett vin­nan­de kon­cept? Det är tra­di­tio­nellt New Yorkca­ba­ret-svuls­tigt, det är en re­sa till Old Blue Ey­es era och även om Maglio in­te har blå ögon är han en mäs­ter­lig sång­a­re som bju­der på en stil­ren smo­king-vass show. Och på tal om smo­king, Car­ne­gie Club har ci­garr­li­cens, ifall du le­tar ef­ter ett Co­hi­ba-vär­digt stäl­le att puf­fa på. 156 West 56th Stre­et ste­ven­mag­lio.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.