Handskma­ka­re med ex­tra allt LACRASIA

RES Travel Magazine - - NEW YORK -

Ho l ly wo o d stjär­nor, for­mel 1-fö­ra­re, strip­por, pre­si­dent­hust­rur, upp­loppspo­li­ser, so­ci­e­tets­da­mer, brot­ta­re och sho­war­tis­ter från Bro­ad­way till Ve­gas. Al­la har de bu­rit mått­syd­da hands­kar från le­gen­da­ris­ka LaCrasia, lik­som Prin­ce som slet ut 60 par fing­er­lö­sa spets­kre­a­tio­ner per vec­ka un­der Pur­p­le Rain- tur­nén. (Ex­akt 1 440 par, ifall du und­ra­de.) Att lå­ta skräd­dar­sy hands­kar är dock gans­ka fri­vo­löst med tan­ke på shop­pens his­nan­de ut­bud av fär­digsyd­da kre­a­tio­ner; allt från långa, Jac­kie O’-ele­gan­ta ope­ra­hands­kar och orm­skinns ex­o­tis­ka fing­er­vär­ma­re, till Tom o f Fin­land-fe­ti­schis­tis­ka lä­der­gre­jer och strass­för­sed­da torg­van­tar. 270 West 38th Stre­et, su­i­te 1201 samt på Grand Cen­tral Sta­tion lacrasia.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.