Snyggt bo­en­de med per­fekt lä­ge MOR­GAN & ME­ES AMSTERDAM

RES Travel Magazine - - AMSTERDAM -

Om jag in­te re­dan bod­de i Amsterdam är det på det­ta ho­tell jag skul­le chec­ka in – Mor­gan & Me­es är ett av mi­na förs­ta val för bo­en­de! Det har ett per­fekt lä­ge vid Jor­daan och en stil­full in­te­ri­ör. Mor­gan & Me­es är in­rett med en mo­dern twist som kon­tras­te­rar i per­fekt ba­lans med den hi­sto­ris­ka bygg­na­den. De­tal­jer och ma­te­ri­al an­das bå­de funk­tion och lyx på ett av­slapp­nat vis. Ho­tel­lets bras­se­ri och re­stau­rang är väl vär­da att be­sö­ka för en mid­dag el­ler lunch. Twee­de Hu­go de Grootstraat 2–6 mor­ga­nand­me­es.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.