ZANZIBAR

RES Travel Magazine - - Innehåll -

Zanzibar är en av Afri­kas mest väl­kän­da ögrup­per. Istäl­let för tu­rist­tä­ta hu­vud­ön Un­gu­ja ut­fors­kar vi öar­na Pemba och Chumbe som är mer gles­be­fol­ka­de öar som bju­der på stil­la bar­fo­ta­lyx, un­der­vat­tens­ho­tell och en helt ny upp­le­vel­se av de kryd­dof­tan­de öar­na i In­dis­ka oce­a­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.