HONGKONG

RES Travel Magazine - - Innehåll -

En djung­el av skyskrapor krä­ver sin gui­de och vi har sa­lat de bäs­ta ho­tel­len, ba­rer­na, re­stau­rang­er­na, ship­ping­en och se­värd­he­ter­na åt dig. Följ även med bortom skyskra­por­na och upp­täck na­turupp­le­vel­ser, små lo­ka­la mark­na­der och ku­li­na­ris­ka upp­le­vel­ser i un­dan­göm­da gränder. Mis­sa in­te den dub­belt så sto­ra gui­den på RES.se!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.