VÄRL­DENS MAT

RES Travel Magazine - - Innehåll -

Ni­dal Kersh dri­ver hip­pa Fala­fel­ba­ren på Sö­der­malm i Stock­holm. Nu är han ak­tu­ell med den förs­ta svens­ka boken med mat från Je­ru­sa­lem och re­gi­o­ner­na runt sta­den – Mel­la­nösterns smält­de­gel där så många in­ter­na­tio­nel­la kök möts.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.