DRÖMMER DU OM ATT SE AFRIKAS BIG 5?

RES Travel Magazine - - Grekland -

Följ med oss på sa­fa­ri och få en upp­le­vel­se för li­vet! Vi skräd­dar­syr sa­fa­rire­sor till Afri­ka, och vår spe­ci­a­li­tet är öst­ra Afri­ka. I Tan­za­nia bor du på vå­ra eg­na be­kvä­ma tältcam­per som lig­ger i de djur­ri­kas­te de­lar­na av Se­reng­e­ti. Kom­bi­ne­ra gär­na sa­fa­rin med av­kopp­lan­de sol och bad på Zan­zi­bar, Pem­ba

Is­land el­ler Seychel­ler­na. Vi har även re­sor till bland an­nat Kenya, Ugan­da, Syd­af­ri­ka, Bots­wa­na och Ma­da­gas­kar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.