Hej!

RES Travel Magazine - - Grekland -

Jag he­ter Edyk Go­i­coe­chea Al­va­rez, och mig träf­far du med störs­ta san­no­lik­het när du re­ser till Kuba med Kenzan Tours. Jag är upp­vux­en på Kuba men har bott 12 år i Mal­mö och ta­lar där­för svens­ka. Jag är den som tar emot er, in­tro­du­ce­rar er till lan­det och gui­dar er i un­der­ba­ra

Ha­van­na. Jag, mi­na kol­le­gor och min svens­ka chef Ca­ri­na gör allt för att ni ska få en smi­dig, trygg och min­nesvärd re­sa. Väl­kom­men till mitt Kuba!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.