Yun­nan – en re­sa sö­der om mol­nen

RES Travel Magazine - - Bäst I Världen -

I Ti­ger­språngs­klyf­tan blic­kar vi ut över en av värl­dens dju­pas­te ra­vi­ner. I sug­ges­ti­va Zhang­ji­a­jie na­tio­nal­park, som är na­tur­världs­arv, lå­ter vi fan­ta­si och fik­tion vä­vas sam­man i ”Avat­ar­ber­gen”. Vi rör oss i na­tur där snö­le­o­par­der, svart­björ­nar och gyl­le­ne apor hör hem­ma. Om vi in­te ser pan­dor i det vil­da så träf­far vi dem i Cheng­du på forsk­nings­cent­ret som de­di­ke­rats till jät­te­pan­dan. Reslängd: 14 da­gar. Grupp­stor­lek: 20–26 per­so­ner. Av­re­sor 2018: 6/7, 31/8, 8/10. Pris från 29.990 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.