Ge­nu­in Kari­bisk pär­la

RES Travel Magazine - - Transit Just Nu… -

Gu­a­de­lou­pe är en även­tyr­lig bland­ning av tur­kost vat­ten, vand­rings­vän­lig regn­skog, en ak­tiv vul­kan och kre­ols­ka sma­ker. Ögrup­pen lig­ger drygt 8000 km bort, mitt i det ka­ri­bis­ka ha­vet, och be­står av fem öar varav de två hu­vud­ö­ar­na Bas­se-Ter­re och Gran­de-Ter­re en­dast skiljs åt av ett 50 me­ter smalt sund.

Gu­a­de­lou­pe är ett franskt de­par­te­ment och är en del av EU. Frans­män­nen har satt stor prä­gel på ön, men man kan ock­så skry­ta med en mix av af­ri­kans­ka, eu­ro­pe­is­ka och in­dis­ka in­slag. Här är du långt ifrån träng­seln på tu­rist­tä­ta strän­der, ett char­migt al­ter­na­tiv bå­de för na­tur- och kul­turäls­ka­re så­väl som för strand­fan­tas­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.