Ak­ti­vi­te­ter & Ut­flyk­ter

RES Travel Magazine - - Transit Just Nu… -

Na­tu­ren på Gu­a­de­lou­pe är myc­ket va­ri­e­rad och regn­sko­gen vi­sar verk­li­gen upp sig från sin bäs­ta si­da. Här finns ka­ri­bis­ka strän­der men ock­så myc­ket an­nat som loc­kar till ak­ti­vi­te­ter; padd­la på en SUP brä­da ge­nom ett man­grove­träsk el­ler vand­ra längs en ak­tiv vul­kan? Ca­nyo­ning är en ak­ti­vi­tet som ock­så är po­pu­lär. Du vand­rar längs sma­la sti­gar till vat­ten­fall där man kan klätt­ra, hop­pa el­ler åka rutsch­ka­na ner i na­tur­li­ga söt­vat­tensla­gu­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.