Mark­na­der­na är ett mås­te

RES Travel Magazine - - Transit Just Nu… -

Ett här­ligt sätt att upp­le­va bland­ning­en av lo­kal kul­tur och be­folk­ning är att be­sö­ka nå­gon av de lo­ka­la mark­na­der­na. Åk gär­na ti­digt på för­mid­da­gen. Här säljs bland an­nat färsk fisk, tro­pis­ka fruk­ter, hand­må­la­de flas­kor med rom och ex­o­tis­ka kryd­dor. Of­ta av ba­stan­ta da­mer i färg­star­ka kre­ol­klän­ning­ar!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.