Ma­ten

RES Travel Magazine - - Transit Just Nu… -

Ma­ten är en spän­nan­de bland­ning av oli­ka kul­tu­rer. En re­jäl dos Afri­ka med en hel del franskt och li­te in­diskt på top­pen. Den väl­dof­tan­de cur­rygry­tan Colom­bo som är li­te av en na­tio­nal­rätt el­ler de af­ri­kanskt in­spi­re­ra­de fri­te­ra­de fisk­bol­lar­na är nå­got du in­te vill mis­sa. Blan­da se­dan det­ta med den frans­ka fi­nes­sen och du har nå­got all­de­les unikt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.