ÄNT­LI­GEN PÅ ANDAMANERNA, EL­LER?

RES Travel Magazine - - Hotellexperten -

EGENT­LI­GEN KANS­KE DET är sorg­ligt att en av värl­dens sis­ta ut­pos­ter för enkla­re tu­rism nu får sitt förs­ta in­ter­na­tio­nel­la lyx­ho­tell. Taj Ex­o­ti­ca Re­sort and Spa öpp­nar i ögrup­pen Andamanerna i Ben­ga­lis­ka vi­ken. Andamanerna har ju hit­tills va­rit känt som det där stäl­let som ru­ti­ne­ra­de tra­vel­lers all­tid sän­ker rös­ten när de pra­tar om för att in­te allt­för många ska hö­ra ta­las om det­ta pa­ra­dis ut­kas­tat i ha­vet. Det har va­rit li­te av back­pac­ker­nas Mal­di­ver­na. Men nu ska det ex­plo­a­te­ras. El­ler så far­ligt är det väl in­te – det ver­kar som om Taj Ho­tels ta­git ris­ken på all­var och för­sökt ska­pa nå­got som ut­an att tum­ma på lyx­en ska smäl­ta in nå­gorlun­da i om­giv­ning­ar­na. Så om du vill re­sa som en back­pac­ker fast in­te som en back­pac­ker då kan du ki­ka på nya Taj Ex­o­ti­ca. taj­ho­tels.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.