DA­VID GRUDD

RES Travel Magazine - - Medarbetare Och Ledare -

Da­vid är vår fri­lan­san­de re­dak­tör som skyr sol, bad och vär­me. När han får väl­ja res­mål åker han helst dit väd­ret är ky­ligt, land­ska­pet kargt och ba­ren mörk och fylld med trä­pa­nel. Det är allt­så ing­en slump att han kan Ir­land ut­an och in­nan. Det är även till dess hu­vud­stad Dublin som han har be­gett sig den här gång­en. Hans sum­me­ring av sta­dens nu­ti­da puls hit­tar du på si­dan 50.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.