Kas­ta sel­fie­pin­nen!

RES Travel Magazine - - TRANSIT -

SLU­TA SKÄMMA UT dig med din löj­li­ga pin­ne på re­san. Det svens­ka fö­re­ta­get The Craaft Le­ga­cy har ta­git fram mo­bilska­let Mar­vêl­le med en in­byggd mag­net som du kan fäs­ta på till ex­em­pel en lykt­stol­pe och på så vis ta en sel­fie på stan ut­an att få med en omänsk­ligt lång arm i bild.

Ska­let har dess­utom stöd för tråd­lös ladd­ning (Qi) för de ny­a­re Ip­ho­ne­mo­del­ler­na. Inga sö­ta djur har be­hövt stry­ka på fo­ten hel­ler – Mar­vêl­le är till­ver­kat i ve­gan­lä­der. Det kom­mer även med en plån­bok med fack för de dag­li­ga plast­kor­ten. Mo­bi­len hålls gi­vet­vis på plats i plån­bo­ken med mag­ne­ten. Så smi­digt så. Pris från cir­ka 450 kro­nor. mar­vel­le.se

Mo­bil­skal med mag­net i gör att du kan fäs­ta den på al­la me­tal­ly­tor – perfekt för att ta bil­der med självut­lö­sa­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.