EN ULF I TO­KYO

RES Travel Magazine - - HOTELLEXPERTEN -

MIN KOMPIS ULF ska till To­kyo. Han har ald­rig va­rit där. To­kyo tar ju en livs­tid att grep­pa så det gäl­ler att väl­ja rätt när man är där en vec­ka och svå­rast i To­kyo är att väl­ja ho­tell. Visst, har man obe­grän­sat med bit­co­in är det ju ba­ra att be sin but­ler ringa till Aman, men rik­tigt så stadd i kas­sa är in­te Ulf. Sen är ju lä­get av­gö­ran­de i To­kyo. Bo på två oli­ka ho­tell, sä­ger jag och bör­ja på Trunk Ho­tel i Shi­buya. Har man ald­rig va­rit i To­kyo så mås­te man till Shi­buya. Man får allt det in­ten­si­va och kna­si­ga med To­kyo ut­an att bli helt ur­bant des­il­lu­sio­ne­rad som i typ Shin­ju­ku. Och nya Trunk är som en li­ten pri­vat oas mitt i ga­len­ska­pen, ba­ra 15 in­ti­ma rum.

Från ett li­tet, men be­kvämt rum perfekt för en per­son till det störs­ta rum­met på, håll i dig, 140 kvadrat med ter­rass och med plats för åt­ta. Mant­rat på Trunk är ”so­ci­a­li­zing” och det pas­sar Ulf som äls­kar att hänga med nya män­ni­skor. Dess­utom är han li­te tren­dängs­lig och ”so­ci­a­li­zing” ho­tell är det tren­di­gas­te man kan sy­nas på just nu. In­red­ning­en är ock­så klock­rent kon­tem­po­rär. Or­ga­nis­ka ma­te­ri­al och tak­til käns­la, av­ska­lat men varmt. Dub­bel­rum från cir­ka 4 000 kro­nor. trunk­ho­tel.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.