SHOP­PING

RES Travel Magazine - - GUIDE MALLORCA -

Cas­sai

Här hit­tar du allt från klä­der och in­red­nings­de­tal­jer till upp­blås­ba­ra en­hör­ning­ar för poo­len. Det är snyggt och gans­ka dyrt, det känns som att det är rik­tat till den skan­di­na­vis­ka och tys­ka mark­na­den.

Car­rer Sitjar 10, Ses Sa­li­nes

Ca­sa Rap­hael

Det är li­te lop­pis­käns­la över den­na char­mi­ga bu­tik men ge den en stund och du kan lyc­kas gö­ra verk­li­ga fynd av så­väl möb­ler som pryd­nads­före­mål och hand­må­la­de skyl­tar. Car­rer Sitjar 37, Ses Sa­li­nes

Bauc

Bu­tik med ty­pisk mal­lorkinsk ke­ra­mik, lik­som fö­re­mål av oliv­trä. Äga­ren är ke­ra­mi­ker och säl­jer bå­de si­na och and­ra konst­nä­rer och hant­ver­ka­res pro­duk­ter. Man be­hö­ver näs­tan all­tid en vac­kert tur­kos­gla­se­rad skål el­ler en skär­brä­da i oliv­trä. Car­rer de Cal Rei­et, 46, San­ta­nyi

Teix­its Vi­cens

Väl­sor­te­rad tyg­bu­tik med mal­lorkinskt tyg i me­ter­va­ra, du­kar, kudd­fo­dral, skor och su­per­sö­ta barn­pro­duk­ter som kud­dar och in­red­ning. Här säljs ock­så kor­gar och ke­ra­mik, lik­som li­te an­tik­vi­te­ter på över­vå­ning­en.

Ro­ton­da Can Be­ren­gu­er, Pol­lença te­ix­itsvicens.com

Ter­ra Cui­ta

Gry­tor, fat, skå­lar, tall­ri­kar, mug­gar, pryd­nads­före­mål och så vi­da­re i bå­de brun ter­ra­kot­ta och vit le­ra, må­lat och omå­lat. Mönst­rat och en­fär­gat. Allt hand­gjort i fa­bri­ken i Por­tols. Car­rer de la Con­cep­ció, 5, Pal­ma och Car­rer Por­tell, 25, San­ta­nyí ce­ra­mi­ca­ter­racui­ta.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.