HO­TELL

RES Travel Magazine - - PARIS JUST NU… -

Hem­trev­ligt ho­tel­lan­de HO­TEL HABITUEL

Mitt i Litt­le In­dia och all­de­les in­till den sto­ra tåg­sta­tio­nen Gare du Nord, som för­bin­der Pa­ris med fle­ra av Eu­ro­pas stor­stä­der, lig­ger Ho­tel Habituel. Här häng­er 200 fo­to­gra­fi­er på väg­gar­na av en bel­gisk fa­milj un­der de­ras re­sor på 1970-ta­let vil­ket bi­drar till en fa­mil­je­kär käns­la. Den rym­li­ga svi­ten högst upp och rum 203 hör till ho­tel­lä­ga­rens eg­na fa­vo­ri­ter. Dub­bel­rum från cir­ka 1 300 kro­nor per natt.

168 Rue du fau­bourg Saint De­nis ho­tel­ha­bi­tu­el.fr

The Cu­re Nous N Bouil­lon

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.