… STAD

RES Travel Magazine - - BÄST I VÄRLDEN -

– Kath­man­du i Ne­pal. Jag till­bring­a­de två vec­kor där när jag skul­le kö­ra en mountain­bi­ke­täv­ling där för några år se­dan. Det var som att kom­ma rakt in i en Tin­tin­se­rie. Al­la sin­nen fyll­des på. Det­ta var in­nan jord­bäv­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.