… RE­STAU­RANG

RES Travel Magazine - - BÄST I VÄRLDEN -

– Jag tyc­ker fort­fa­ran­de att Paul Svens­sons re­stau­rang på Fo­to­gra­fis­ka är i världs­klass. Mil­jö, mat och at­mo­sfär i en perfekt bland­ning. Stads­gårds­ham­nen 22, Stock­holm fo­to­gra­fis­ka.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.