3 heta ho­tell i Stock­holm att för­lus­ta sig på

RES Travel Magazine - - TRANSIT - Text: MALIN NILSSON

Det rå­der ho­tell­boom i Stock­holm och an­ta­let rum har ökat mar­kant de se­nas­te åren. Och än fler lär det bli. Tu­ris­men till hu­vud­sta­den har ökat den med, men den för­höj­da kon­kur­ren­sen bland ho­tell har även lett till en sänk­ning av rums­pri­ser. Pas­sa på att bo­ka en week­en­dre­sa till Stock­holm och mis­sa då in­te des­sa ny­öpp­ning­ar.

Stock­holm un­der stjär­nor­na är en plats att till­bringa var­ma som­mar­da­gar på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.