Kor­si­kans­ka spe­ci­a­li­te­ter

RES Travel Magazine - - INNEHÅLL -

Ma­ten är en bland­ning av det bäs­ta kö­ken i Ita­li­en och Fran­ki­ke. Mest kän­da är de för si­na hög­klas­si­ga char­ku­te­ri­va­ror som gif­ter sig perfekt till­sam­mans med ett lo­kalt pro­du­ce­rat rosévin i ef­ter­mid­dags­so­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.