3 re­sor som mi­na barn upp­skat­ta­de

Resa - - TAKE OFF -

1. Pa­ris Bäst: Pa­ri­ser­hju­let, den tak­lö­sa tu­rist­bus­sen och pain au choco­lat till fru­kost. Sämst: Pi­er­re Le­scot. När han ri­ta­de Louvren på 1500-ta­let tog han up­pen­bar­li­gen ing­en hän­syn till barn­fa­mil­jer med vagn. 2. Kö­pen­hamn Vem viss­te att en ettå­ring kun­de äta sin egen vikt i flø­de­bol­lar? 3. Astrid Lind­grens värld In­te ens pa­ri­ser­hju­let är bätt­re än Pip­pi.

PA­RI­SER­HJU­LET – RO­LI­GA­RE ÄN LOUVREN.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.